PUNT FINAL

Imaginació i creativitat...

Hem arribat al punt, aquí acabarà el nostre itinerari per la crònica com a tipus de text informatiu i com a mostra d'uns dels textos més valuosos de la nostra literatura.

a) Recuperau la crònica que vàreu escriure en l'activitat 3 i refeu-la, però a l'estil de Jaume I. Una vegada refeta, penjau-la com a comentari a l'entrada ACTIVITAT 4 de la pàgina principal.

b) I, per acabar, feu una revisió de tot el que heu fet i, sobretot, una reflexió de tot allò que heu descobert i heu après. En forma de comentari, feu-m'ho saber. Gràcies.