dijous, 31 de març de 2011

Què, com i per què

Què?
Les petites cròniques es presenta com un bloc a partir del qual treballarem, d'una banda, la crònica com a text informatiu i, de l'altra, l'origen, les característiques i la importància de les quatre grans cròniques en la literatura catalana. És per això que des d'aquesta pàgina principal, les passes de l'itinerari es desenvolupen en quatre pàgines independents en què es conctreten els continguts que treballarem:

1. PUNT DE PARTIDA: els textos informatius.
2. LA CRÒNICA: finalitat de la crònica, característiques i tipus.
3. LES 4 GRANS CRÒNIQUES: origen de les quatre grans cròniques, autors i característiques.
4. PUNT FINAL: producció d'una crònica, i síntesi i valoracio de l'activitat.

Com?
Així com podeu observar, cadascuna de les pàgines està destinada al treball d'un dels aspectes ara citats. En totes elles trobareu les indicacions per dur a terme les activitats de lectura i/o audició de textos, anàlisi, de posada en comú, recerca d'informació i producció pròpia. I a mesura que anireu avançant, anireu publicant les vostres aportacions en aquesta pàgina principal, com a comentaris de les entrades per a cada activitat.
L'avaluació es farà d'acord al grau de participació en l'execució de les activitats comunes, i l'adequació de les aportacions individuals al bloc i les produccions finals; i la qualificació es farà sobre 10 punts. Els percentatges es concreten de la manera següent:

ACTIVITAT 1: 25% (0-1,5 p participació en la posada en comú, 1 punt comentari activitat final)
ACTIVITAT 2: 25% (0-1 punts definició de crònica, 0-0,5 punts recerca d'exemples, i 0-0,5 puntsproducció d'exemples)
ACTIVITAT 3: 25 % (0-0,5 punts qüestionari, 0-1,5 punts lectura, anàlisi i reescriptura/enregistrament, 0-0,5 punts mapa conceptua)
ACTIVITAT 4: 25 % (0-1,5 punts crònica pròpia, 0-1 punts síntesi i valoració de l'activitat)

Per què?
Després d'aquestes quatre passes aprendrem a diferenciar els diferents tipus de textos que estam treballant durant curs, aprofundirem en la crònica (que és el que ens queda per conèixer) i afegirem al que ja sabem de literatura catalana medieval tot el que descobrirem sobre les quatre grans cròniques catalanes.