dimecres, 13 d’abril de 2011

ACTIVITAT 4

Això ja s'acaba...

a) Penjau com a comentari  a aquesta entrada les vostres petites cròniques a l'estil de Jaume I. Quin experiment!

b) Ara, la valoració final.

ACTIVITAT 3

a) Ara que us heu convertit en petits estdiosos de les quatre grans cròniques, toca que digueu la vostra. Penjau aquí, com a comentaris, els textos expositius que heu redactat després de resoldre el qüestionari.

b) Vosaltres cronistes... (enregistraments i reescriptures)

c) Les quatre grans cròniques catalanes en mapa conceptual.

diumenge, 3 d’abril de 2011

ACTIVITAT 2

a) Publicau aquí, com a comentari, les vostres definicions de crònica.

b) Després, afegiu-hi l'enllaç a l'exemple que heu triat com a model i la vostra primera crònica. Endavant!

ACTIVITAT 1

Després d'haver fet la posada en comú a partir de la lectura i la visió dels textos proposats, ara cal sintetitzar el que hem extret al voltant de la notícia, el reportatge i el nou text informatiu que hem conegut (finalitat, semblances i diferències). Publicau-ho en forma de comentari (individual) a aquesta entrada. Vigilau l'ortografia!