dimecres, 13 d’abril de 2011

ACTIVITAT 4

Això ja s'acaba...

a) Penjau com a comentari  a aquesta entrada les vostres petites cròniques a l'estil de Jaume I. Quin experiment!

b) Ara, la valoració final.

ACTIVITAT 3

a) Ara que us heu convertit en petits estdiosos de les quatre grans cròniques, toca que digueu la vostra. Penjau aquí, com a comentaris, els textos expositius que heu redactat després de resoldre el qüestionari.

b) Vosaltres cronistes... (enregistraments i reescriptures)

c) Les quatre grans cròniques catalanes en mapa conceptual.

diumenge, 3 d’abril de 2011

ACTIVITAT 2

a) Publicau aquí, com a comentari, les vostres definicions de crònica.

b) Després, afegiu-hi l'enllaç a l'exemple que heu triat com a model i la vostra primera crònica. Endavant!

ACTIVITAT 1

Després d'haver fet la posada en comú a partir de la lectura i la visió dels textos proposats, ara cal sintetitzar el que hem extret al voltant de la notícia, el reportatge i el nou text informatiu que hem conegut (finalitat, semblances i diferències). Publicau-ho en forma de comentari (individual) a aquesta entrada. Vigilau l'ortografia!

dijous, 31 de març de 2011

Què, com i per què

Què?
Les petites cròniques es presenta com un bloc a partir del qual treballarem, d'una banda, la crònica com a text informatiu i, de l'altra, l'origen, les característiques i la importància de les quatre grans cròniques en la literatura catalana. És per això que des d'aquesta pàgina principal, les passes de l'itinerari es desenvolupen en quatre pàgines independents en què es conctreten els continguts que treballarem:

1. PUNT DE PARTIDA: els textos informatius.
2. LA CRÒNICA: finalitat de la crònica, característiques i tipus.
3. LES 4 GRANS CRÒNIQUES: origen de les quatre grans cròniques, autors i característiques.
4. PUNT FINAL: producció d'una crònica, i síntesi i valoracio de l'activitat.

Com?
Així com podeu observar, cadascuna de les pàgines està destinada al treball d'un dels aspectes ara citats. En totes elles trobareu les indicacions per dur a terme les activitats de lectura i/o audició de textos, anàlisi, de posada en comú, recerca d'informació i producció pròpia. I a mesura que anireu avançant, anireu publicant les vostres aportacions en aquesta pàgina principal, com a comentaris de les entrades per a cada activitat.
L'avaluació es farà d'acord al grau de participació en l'execució de les activitats comunes, i l'adequació de les aportacions individuals al bloc i les produccions finals; i la qualificació es farà sobre 10 punts. Els percentatges es concreten de la manera següent:

ACTIVITAT 1: 25% (0-1,5 p participació en la posada en comú, 1 punt comentari activitat final)
ACTIVITAT 2: 25% (0-1 punts definició de crònica, 0-0,5 punts recerca d'exemples, i 0-0,5 puntsproducció d'exemples)
ACTIVITAT 3: 25 % (0-0,5 punts qüestionari, 0-1,5 punts lectura, anàlisi i reescriptura/enregistrament, 0-0,5 punts mapa conceptua)
ACTIVITAT 4: 25 % (0-1,5 punts crònica pròpia, 0-1 punts síntesi i valoració de l'activitat)

Per què?
Després d'aquestes quatre passes aprendrem a diferenciar els diferents tipus de textos que estam treballant durant curs, aprofundirem en la crònica (que és el que ens queda per conèixer) i afegirem al que ja sabem de literatura catalana medieval tot el que descobrirem sobre les quatre grans cròniques catalanes.