LA CRÒNICA

Amb l'activitat anterior hem deduït les diferències entre els tres tipus de textos que es proposen: notícia, crònica i reportatge. Ara ens centram únicament amb la crònica, i hi hem d'anar més enllà.

ACTIVITAT 2: la crònica

a) A partir dels exemples que ja hem analitzat, altres que trobareeu a la xarxa així com informació general sobre aquest tipus de text, redactau (com a comentari a l'entrada ACTIVITAT 2 de la pàgina principal) una definició de crònica que hi inclogui les característiques, l'estructura i els diferents tipus.
Aquí teniu uns enllaços...

Wikipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B2nica
GEC: http://www.enciclopedia.cat/
http://www.diccionari.cat/
Presentació a l'Slideshare:

b) Cercau cròniques de tots els tipus, escolliu-ne un que us serveixi de model i elaborau una crònica pròpia. Publicau-la també com a comentari a l'entrada ACTIVITAT 2 de la pàgina principal.